Bezpečnostní skla

Bezpečnostní sklo poskytuje ochranu proti střelným útokům, ale také výbuchům trhavin. Řadí se do několika stupňů bezpečnosti. Bezpečnostní sklo se používá v bankách, přepážkách operujících s hotovostí, poštách, ale také např. v chemickém průmyslu.